Velkommen til spørgeskemaet om Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur som paraply- og interesseorganisation

Vi meget glade for, at du vil være med!
 
Denne undersøgelse handler om at kortlægge Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturs arbejde.

For at få et retvisende billede af det lokale arbejde med bygnings- og landskabskultursagen og jeres opfattelse af Landsforeningen ønsker vi at få så mange ærlige besvarelser som muligt. 

Spørgsmålene omhandler dit engagement for bygnings- og landskabskultursagen samt dine holdninger til foreningernes arbejde både nationalt og lokalt. Alle svar er med til at belyse virkeligheden og det er vigtigt for undersøgelsens kvalitet, at du så vidt muligt svarer på alle spørgsmålene.

Det tager ca. 5-10 minutter at udfylde skemaet. Der er afsat plads til, at du kan uddybe dine svar rundtomkring i skemaet, og til allersidst kan du komme med idéer og kommentarer på alt det, vi bør vide, men som vi ikke har fået spurgt om.

Undersøgelsen handler om at kortlægge Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturs (Landsforeningens) arbejde.
 
Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med udfyldelsen eller undersøgelsen i almindelighed, er du velkommen til at kontakte Landsforeningens sekretariat på tlf. 70 22 12 99 eller mail@byogland.dk.

Anonymitet
Din besvarelse er 100% anonym, og svarene vil ikke kunne spores tilbage til enkeltpersoner. Du kan til enhver tid afbryde besvarelsen samt bede om at få dine besvarelser slettet.
Du kan læse mere om Ingerfairs privathedspolitik her.

Vi benytter Survey Monkey til at gennemføre vores undersøgelse. Survey Monkey har ikke adgang til dine svar eller kontaktoplysninger. Du kan læse mere om Survey Monkeys databehandling her.

For at deltage i spørgeskemaundersøgelsen er det en forudsætning, at du accepterer Ingerfairs og Survey Monkeys privatlivspolitikker.

Question Title

* 1. Jeg accepterer hermed Ingerfairs og Survey Monkeys privatlivspolitikker

0 af 21 svarede
 

T