Tak for din deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen om cykelforhold i Holbæk Kommune.

Spørgeskemaet består af en række spørgsmål om dine transportvaner og din tilfredshed med de trafikale forhold i Holbæk Kommune. Efter spørgsmålene bliver du stillet videre til et kort, hvor du kan udpege og kommentere særlige lokaliteter eller strækninger, hvor du mener, at der f.eks. er dårlige cykelforhold, eller der er behov for at lave nye cykelforbindelser.

Undersøgelsen tager ca. 5-10 minutter at gennemføre.

Din besvarelse vil blive anonymiseret og behandlet jf. persondataforordningens retningslinjer. Det betyder, at persondata behandles forsvarligt og benyttes ikke til andre formål end dette projekt.

Du starter undersøgelsen ved at klikke på ”Næste”.

T