Introduktion til workshoppen

På de følgende sider finder du en workshopguide.

Tænk på workshopguiden, som et spørgeskema med en række spørgsmål, som dig og din gruppe skal besvare i fællesskab. 

Hvis det bliver nødvendigt, så kan du godt gå frem og tilbage mellem siderne i denne workshopguide (fx hvis I vil tilbage og rette i et svar eller lignende).
 
Udover de spørgsmål, som I skal svare på, så indeholder workshopguiden også korte introduktioner, som du skal læse op, og links til videoer, som I skal se.
 
Men først kommer to korte baggrundsspørgsmål, som du skal besvare alene.

Question Title

* Hvilken klasse og uddannelsesinstitution kommer du fra? (fx "2Y, Aurehøj Gymnasium").

Question Title

* Hvilken dag i måneden har du fødselsdag? 

(svaret bruges blot til at afgøre hvilke temaer, som din gruppe skal igennem).

T