3% of survey complete.
Kære forfatter

Selvudgivelse, at udgive bøger i eget regi, er en af de vigtigste trends på bogmarkedet i disse år. Stadig flere forfattere udgiver deres bøger med BoD og andre selvudgivelsesplatforme og vækker interesse hos en voksende læserskare med deres bøger.

En udfordring i forbindelse med selvudgivelse, som optager mange forfattere, er markedsføringen af deres bøger. Med dette studie vil vi undersøge, hvordan du og andre forfattere griber bogmarkedsføringen an, hvilke forskelle der måtte være inden for de forskellige genrer, og i hvor høj grad forfattere netværker med deres læsermålgrupper såvel som bloggere og andre forfattere. 

VORES GAVE SOM TAK FOR DELTAGELSEN

Det tager ca. 10 minutter at deltage i undersøgelsen. Dine svar behandles anonymt og absolut fortroligt. Til slut har du mulighed for at deltage i lodtrækningen om 3 gavekort a 750 kr. til Arnold Busck.

Studiet gennemføres på vegne af BoD - Books on Demand i otte europæiske lande og under videnskabelig ledelse af Vanessa Haselhoff, professor ved University of Applied Management i Erding, Tyskland. Resultaterne vil blive offentliggjort i efteråret 2019 i den relevante fagpresse.

Hvis du har spørgsmål til studiet, er du velkommen til at skrive til presse@bod.dk

Mange tak, fordi du tager dig tid til at deltage.

Mange hilsner
Gerd Robertz, ordførende direktør BoD
Vanessa Haselhoff, University of Applied Management (HAM)

www.bod.dk

T