Formål

Ved at arbejde systematisk med at forebygge forråelse, kan vi sikre høj faglig omsorg og dermed livskvaliteten blandt de borgere, vi drager omsorg for.

De seneste år har vi igen og igen set eksempler på, hvordan forråelse i social- og omsorgssektoren har fået professionelle omsorgspersoner og pædagogisk personale til at handle uempatisk.

Men hvordan opdager man forråelse, inden det går ud over livskvaliteten? Udfyld spørgeskemaet og vurder dine oplevelser på en skala fra 1-10.

Kategorierne du bliver præsenteret for, er baseret på vores undersøgelser og erfaringer fra praksis.
Kategorierne dækker over forskellige optaktssignaler til forråelse. Optaktssignaler er tegn på, at forråelsen er ved at tage over og blive toneangivende.

Spørgeskemaet er en replika, af det spørgeskema vi sender ud internt fire gange årligt i Habitus. 

Vores mål er at undersøge, hvordan det står til med forråelsen i den danske social- og omsorgssektor. Det vil vi gerne for at skabe bedre arbejderpladser med mindre forråelse. Til gavn for både borgere og ansatte.

Question Title

* 1. Er du på nuværende tidspunkt ansat i social- eller omsorgssektoren? 

T