Tidsfristen for deltagelse i denne undersøgelse er udløbet.