Undersøgelsen er afsluttet. Kontakt Næstved Kommune, hvis du har kommentarer eller spørgsmål vedr. de trafikale forhold